Het projectterrein strekt zich uit over zo'n 2 hectare tussen de Klaverstraat, de spoorweg en de Bergensesteenweg. Deze wijk in het zuiden van  Anderlecht, krijgt geleidelijk aan vorm en is vlot toegankelijk vanaf de ring en met het openbaar vervoer, met metro- en bushaltes en een toekomstige GEN-halte vlakbij.

NovaCity is een gemengd project dat inspeelt op het groeiende inwonersaantal en de nood aan lichte industriële activiteiten. De ontwikkeling van de site gebeurt in 2 fasen, die zijn vastgelegd in een richtschema:

 

 • 1ste fase: de bouw van ruimten voor productieactiviteiten naast de spoorweg (7.800 m2 kmo-ruimte onderverdeeld in flexibele modules van 500 m2) en met daarbovenop een wooncomplex (63 woningen) en aanleg van de openbare ruimten. Dit deel wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
 • 2de fase: de bouw van 175 woningen in de Klaverstraat, met winkelruimten en/of voorzieningen op de benedenverdieping.

   

Context

Aan weerszijden van de spoorweg worden allerlei projecten ontwikkeld die de wijk steeds meer gemengd maken:

 • Ten noorden van de spoorweg bepaalt het Bijzonder Bestemmingsplan Klaverwijk (BBP) waar nieuwe woningen, schoolinfrastructuur, socioculturele voorzieningen en bedrijven met een stedelijk karakter op de voormalige sites van De Lijn en Egta worden ingepland. Het BBP leidt de verstedelijking van deze wijken van de tweede kroon in goede banen zodat ze geleidelijk geïntegreerd worden in het stadsweefsel.

   

   

   

   

   

   

   

   

Datzelfde plan voorziet ook in nieuwe voetgangersverbindingen (een verbinding tussen het Vijverspark en de wijk Het Rad, openbare ruimte rond de Lenniksebaan) (http://participation-anderlecht.be/article884?lang=nl).

 • De CERIA-campus krijgt een upgrade, met onder meer de bouw van een Franstalige middelbare school en de reorganisatie van de openbare ruimte rond en op de campus. Naast de campus wil citydev.brussels een gemengd project ontwikkelen met een kmo-park voor agrovoedingsbedrijven, sociale woningen en studentenhuisvesting (https://groepvanroey.be/nl/referentieprojecten/city-campus).

   

   

Vorderingsstaat

Medio juni 2018 werd de tijdelijke vereniging van BAM & Kairos" met architecten DDS+ en Bogdan & Van Broeck aangesteld om de openbare ruimte en het zuidelijke deel van de site te ontwikkelen. Zopas is de verkavelingsvergunning voor het noordelijke deel van de site uitgereikt.

2017

Ontwikkelingsprioriteiten bepalen (Fase I)

Oproep aan architecten en/of projectontwikkelaars (Fase I)

125
Mei-18

Aanbestending aan een vereniging tussen architecten en projectontwikkelaars (Fase I)

100
Jul-18

Ontwikkeling van het project van productieactiviten, woningern en openbare ruimte (Fase I)

120
Nov-18

Ontwikkelingsprioriteiten bepalen voor het project van woningen, handel en voorzieningen (Fase II)

110
Dec-18

Afwerking van het project van productieactiviteiten, woningen en openbare ruimte (Fase I)

100
2019

Oproep, Aanbesteding aan architecten en/of projectontwikkelaars van woningen, handel en voorzieningen (Fase II)

150
nodata

nodata

384
Okt-18

Ontmoetingen met de inwoners en lokale actoren

405

Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Activeren

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?

Contact opnemen 

Heb je ideeën, vragen of een mening die je wilt delen? Wil je op de hoogte blijven van discussiemomenten, workshops, plaatsbezoeken, werven of andere evenementen?