Het project "Vifquin" voorziet in de transformatie van het kantoorgebouw van het vroegere Sociaal en Adminstratief centrum van de gemeente de Schaarbeek (SAC in de Haachtsesteenweg) tot passieve woningen voor het middensegment. Op het gelijkvloers komen open ruimtes voor diensten en winkels en in de kelder een parking voor de toekomstige bewoners en gebruikers van het gebouw.
Het nieuwe gebouw zal bestaan uit
  • 27 appartementen in het middensegment
  • 816m² open ruimten voor andere doeleinden dan wonen (zoals voorzieningen, diensten, winkels, enz.)
  • ongeveer 40 parkeerplaatsen 
  • twee binnenpleinen
Dit renovatieproject bevindt zich in een zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH).
In oktober 2018 kocht Citydev, in samenwerking met A2M en Ciril nv, het gebouw waarin de SAC in Schaarbeek gehuisvest is, met als doel het te renoveren en er passieve woningen te bouwen, betaalbaar voor middeninkomens. Dit ambitieuze project belicht twee belangrijke aspecten: het belang van duurzame architectuur en de noodzaak om rekening te houden met de impact op de lokale omgeving.


Het nieuwe gebouw, dat zal verrijzen tegenover het huis Campioni-Balasse van architect Georges Dhayer, ligt in een beschermd gebied, wat betekent dat er strikte procedures moeten worden gevolgd om een bouwvergunning te krijgen. Het project moet voldoen aan voorschriften op vlak van publiciteit en moet ook advies inwinnen van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen vanwege de nabijheid van het geklasseerde huis. Het ontwerp van het nieuwe gebouw omvat een gevel van grijze baksteen, gekozen om een esthetisch contrast te creëren met de rode gevel van het Campioni-Balasse huis.

Beeld: A2M
Met het oog op duurzaamheid zal het project de bestaande structuur van het gebouw behouden en enkel noodzakelijke aanpassingen doen. Het volume van het gebouw zal bijvoorbeeld lichtjes worden aangepast om aan te sluiten bij het naburige gebouw. Hierdoor zal de dakrand van het nieuwe volume 240 cm hoger zijn dan de dakrand aan de straatkant van het naburige gebouw. Terrassen en galerijen worden ook geïntegreerd in het volume.

Een andere innovatie in het project is de 100% bedekking met groendaken met semi-intensieve beplanting. Zo kan het regenwater op het terrein worden vastgehouden en beheerd. De oppervlakte van het terrein blijft onveranderd en het regenwater kan gecontroleerd worden afgevoerd naar infiltratievoorzieningen.
Beeld: A2M

 
Het project omvat ten minste 30% nulenergiewoningen. Dit bereiken we dankzij 16 zonnepanelen voor elek energieneutrale flat De zonnepanelen bevinden zich op het dak, waar de energieopbrengst het hoogst is. Energieneutraliteit betekent onder andere dat het verbruik voor verwarming, ventilatie, sanitair warm water en verlichting in de flats zoveel mogelijk profiteert van de gratis geproduceerde elektriciteit.

Het ontwerp van de woningen volgt nauwgezet de richtlijnen van CityDev wat betreft hun organisatie en toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit. De huizen variëren in grootte (2-4 slaapkamers) met een hoog percentage middelgrote huizen om de integratie van grotere gezinnen aan te moedigen (41% met 3-4 slaapkamers). Er zijn ook 2 duplexwoningen.br>Beeld: A2M
Oktober 2018
Aankoop
200
Februari 2021
Lancering oproep voor het ontwikkelingscontract
100
Juli 2022
Gunning van het ontwikkelingscontract
175
September 2024 (raming)
Start van de bouw
175
Februari 2026 (raming)
Einde van de bouw
100
nodata
nodata
400
Februari 2024
Openbare presentatie van het project
400