CityGate I is een grootschalig vernieuwbouwproject dat komt
tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat.
Het omvat drie huizenblokdelen, die vernoemd zijn naar een van de omliggende straten: Kuborn, Goederen en Grondels.