Informeren

 

Uw mening

 

"Avonds gaan mensen niet uit. Vrouwen gebruiken de buurt niet, ze slapen er maar doen er verder niks."

(Carine en Soumaya - Gelijke kansen en Gezondheid - Gemeente Anderlecht)

 

"Het toekomstige slachthuisproject zal de wijk volledig veranderen en doen opleven."

(Jo,Elke et Joris - Slachthuizen van Anderlecht)

 

"De tijdelijke bezettingen zijn dikwijls mooie projecten maar ze fuctioneren als een gesloten bubbel voor de wijk."

(Hayat en Cataline - Maison des enfants Compas en Forum Abattoir)

"Het economische aspect mag niet voorrang krijgen boven het sociale aspect bij tijdelijke bezetting. Het moet voorzien in de behoeften van de buurt."

(Youssef, Thomas en Brahim - JES)

 

 

"Het Compas-project wordt gezien als een slecht voorbeeld, omdat het geen rekening lijkt te houden met de context. "Werken met wat er al is" kan een interessante denkpiste zijn voor het toekomstige MeetCity-project. "

(Mark d’Hondt en 2 koks - COSMOS)

"Het MeetCity-project zou verschillende accomodaties kunnen huisvesten: een crèche, een huiswerk-school, een fatsoenlijke gemeenschapsruimte, een groene ruimte."

(Frédérique, Amélie, Vérane en een inwoonster - vzw Les Pissenlits)