Het project "FLORA II" ligt in de wijk Gulledelle - Gouden Vallei (Val d'Or), op de grens met de wijk Roodebeek Sterrebeelden (Constallations), beide in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het project in een onbebouwd gebied, als uitbreiding van de nieuwe wijk Marcel Thiry.

Het belangrijkste doel van het project Flora II is een gebouw creëren met verschillende wooneenheden en buitenruimten:
- 110 geconventioneerde woningen (ongeveer 14.150 m²)
- 2.400 m² voor woningen gereserveerd voor het OCMW
- minimaal 300 m² bovengrondse ruimte gereserveerd voor vrije bestemmingen, voor openbare voorzieningen
- een ondergrondse parking
- aanleg van de buitenruimtes
Het project Flora, zoals gedefinieerd in het bijzonder bestemingsplan, is verdeeld in twee fasen: "Flora I" (64 woningen in aanbouw, in samenwerking met Eiffage Développement) en "Flora II" (momenteel in overleg). 
Context
Het terrein ligt aan de rand van de bossen van de Gouden Vallei (Val d'Or). Rond de eeuwwisseling werd dit gebied op grote schaal afgegraven voor klei- en zandwinning (baksteenfabricage). De ontginning van de site werd stopgezet en van 1963 tot 1973 werd de site gebruikt als stortplaats om afwisselende lagen afval en grond te begraven, vandaar de huidige behoefte aan bodemonderzoeken om eventuele restvervuiling te beoordelen.
De vegetatie werd daarna herplant, terwijl het noordelijke deel geleidelijk werd ontwikkeld met woonwijken en commerciële gebieden. Het zuidelijke deel blijft beschermd en geclassificeerd als groene zone onder het GBP.
Verdeling van de woningen:
- Ongeveer 110 geconventioneerde appartementen zijn voorzien op de verdiepingen.
- Zes eenheden voor het OCMW, elk voor vijf personen, zijn voorzien op de begane grond.
Het OCMW wil zijn accommodatie op de begane grond hebben, waardoor er minimum 300m² te gebruiken is voor vrije bestemmingen. Deze oppervlakte kan indien nodig op twee niveaus worden vergroot. Om deze ruimten op het gelijkvloers onder te brengen, zal er een ondergrondse fietsenstalling voorzien worden, met ongeveer 372 parkeerplaatsen die een oppervlakte van ongeveer 744 m² vereisen.

 
Ruimtes voor vrije bestemmingen in overeenstemming met het bijzonder bestemmingsplan:
- Voorzieningen van openbaar belang of openbare diensten: vloeroppervlak beperkt tot 250 m² per gebouw. Deze limiet wordt verhoogd tot 1.000 m² voor school-, culturele, sport-, sociale en gezondheidsvoorzieningen.
- Kantoren: Vloeroppervlakte beperkt tot 500 m² per gebouw, op voorwaarde dat de oppervlakte van elke kantooreenheid niet meer dan 300 m² bedraagt.
- Activiteiten voor de productie van immateriële goederen: Vloeroppervlakte beperkt tot 500 m² per gebouw.
- Detailhandel: Vloeroppervlakte maximaal 300 m² per project en per gebouw. 
Stand van zaken
2011
Goedkeuring bijzonder bestemmingsplan 60 ter
150
2017
Citydev verwerft de terreinen door een erfpacht van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest
150
2019
Lancering van het project Flora I met de projectoproep
300
Juli 2023
Projectoproep Flora II
100
November 2023
Selectie van de kanditaten
100
Juli 2024
Gunning van de opdracht
100
Oktober - November 2024
Uitwerken definitieve plannen en aanvraag Bouwvergunning
150
Oktober 2026
Begin van de werken
150
Oktober 2028
Inhuldiging
150
nodata
nodata
500
Mei - Juni 2023
Raadpleging van de lokale actoren over het project Flora II
300
September 2024
Raadpleging actoren en burgers over het winnende projectvoorstel
550