StarCity is een project dat voortspruit uit een samenwerking op het terrein tussen Colim (vastgoeddochter van de distributiegroep Colruyt) en citydev.brussels. Het doel was meer bepaald om in een ​​deel van de handelspanden die de particuliere sector wilde bouwen ook sociale woningen en werkplaatsen te integreren. De twee partijen ondertekenden in 2018 een samenwerkingsovereenkomst en citydev.brussels werd eigenaar van een deel van het land.

De twee entiteiten werkten samen om het project te ontwikkelen. Ze werkten ook samen rond de schetsen om er een voorbeeldproject te maken op vlak van gemengde functies.

De site host:

- 10.226 m2 sociale woningen;

- 5392m2 grote winkels (Colruyt, Dreamland, Dreambaby);

- 1.298 m2 winkels (andere dan Colruyt);

- 1493 m2 werkplaatsen.

Context

De wijk is momenteel in volle vernieuwing, vooral sinds de verandering van bestemming van een groot deel van de zone, van GSI (Gebied voor Stedelijke Indistrie) in OGSO (ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving), wat een functionele mix oplegt. Er zijn een groot aantal bedrijven in de buurt van de site, met name in het Da Vinci-park van citydev.brussels. De Decathlon van EVERE is ook vlakbij.

 

De site grenst ook aan het nieuwe en voormalige hoofdkwartier van de NAVO, het politieke en administratieve centrum van de Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie. Op minder dan 2 km afstand bevindt zich ook de locatie van het toekomstige mega-gevangenisproject van Haren. De wijk mist in het algemeen groen en maakt daarom deel uit van een visie op ontwikkeling van de omgeving. Die voorziet:

- 23% groen; - groendaken op alle sites;

- minimaal 678 m2 groenzone in één stuk

Om de plek tot leven te brengen in afwachting van de toekomstige ontwikkeling, hebben citydev.brussels en Colim afgesproken om de site tijdelijk te bezetten met een skatepark.

Vorderingsstaat
2015

Overname van de site door Colim,

dochteronderneming Groupe Colruyt

150
2018

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen citydev en Colim.

Citydev.brussels overname van een onderdeel van de site.

280
2021-2022

 

Start bouw

180
2023

 

Inhuldiging

150
nodata

nodata

300
2020

Workshop

90
2020

 

Openbare bijeenkomst

90
nodata

nodata

300
Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Informeren

Wil je op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt, inzage krijgen in de verslagen van ontmoetingen met de actoren en het veldrapport?

Activeren

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?