LionCity - Zone 1 - Activeren

Activeren

Tijdelijke bewoning

 

 

 

 

Op de pagina "Activeren" kunt u meer te weten komen over het tijdelijke bezettingspotentieel dat op de site is ingesteld en om erachter te komen welke spelers al zijn geïnstalleerd. U kunt daar ook, wanneer een procedure loopt, alle administratieve procedures raadplegen die u moet volgen om deel te nemen.

LionCity: oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor het tijdelijke gebruik van de site (3 jaar)
Als eigenaar van heel wat grond in het Brussels Gewest en de leegstandsproblematiek in de hoofdstad indachtig besloot citydev.brussels haar sites tijdelijk te activeren. Dat doen we door de beschikbare ruimten in de gebouwen en op de gronden die we aan het transformeren zijn, maximaal te benutten.

citydev.brussels wil zo nu de tijdelijke invulling van het grootste deel van de LionCity-site op Osseghemstraat 53 in Sint-Jans-Molenbeek toevertrouwen aan een tijdelijkgebruikscoördinator (die de site al dan niet ook zelf gebruikt). Die coördinator staat in voor het goede beheer van de site en verenigt op eigen verantwoordelijkheid alle ondergebruikers in een coherent concept.

Omdat de site zo groot is (31.350 m2 bebouwde en 12.000 m2 open ruimte), krijgt de coördinator hulp van een technisch beheerder, die citydev.brussels al heeft aangesteld. De technisch beheerder staat hoofdzakelijk in voor het technisch beheer, het onderhoud en het doorfactureren van de lasten.

De geplande duur van het tijdelijke gebruik is drie jaar. Die gaat in wanneer de coördinator en citydev.brussels de tijdelijkgebruiksovereenkomst ondertekenen.

In de mate van het mogelijke moeten de tijdelijkgebruiksprojecten op sociaal, artistiek, cultureel en economisch vlak een complementair geheel vormen, samen met een stadslandbouw- en collectievevoorzieningsproject. De projecten moeten bovendien een meerwaarde bieden voor de wijk.

Interesse? Raadpleeg hier de documenten voor de oproep en dien uw kandidatuur ten laatste op 24 april 2023 om 12 uur in.

Op vrijdag 24 en maandag 27 maart 2023 van 9 tot 13 uur is er een bezoek aan de site gepland. Wilt u aan de oproep deelnemen, dan is een bezoek aan de site verplicht. Zo krijgt u er namelijk een compleet beeld van.