.           Meewerken        

 

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Bekijk de pagina « Meewerken » van volgende projecten: