Het projectterrein strekt zich uit over zo'n 2 hectare tussen de Klaverstraat, de spoorweg en de Bergensesteenweg. Deze wijk in het zuiden van  Anderlecht, krijgt geleidelijk aan vorm en is vlot toegankelijk vanaf de ring en met het openbaar vervoer, met metro- en bushaltes en een toekomstige GEN-halte vlakbij.

NovaCity is een gemengd project dat inspeelt op het groeiende inwonersaantal en de nood aan lichte industriële activiteiten. De ontwikkeling van de site gebeurt in 2 fasen, die zijn vastgelegd in een richtschema:

 

  • 1ste fase: de bouw van ruimten voor productieactiviteiten naast de spoorweg (7.800 m2 kmo-ruimte onderverdeeld in flexibele modules van 500 m2) en met daarbovenop een wooncomplex (63 woningen) en aanleg van de openbare ruimten. Dit deel wordt gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
  • 2de fase: de bouw van 175 woningen in de Klaverstraat, met winkelruimten en/of voorzieningen op de benedenverdieping.

     

Context

Door de aanwezigheid van verschillende projecten aan beide zijden van de wordt de diversiteit van de wijk versterkt:
Ten noorden van de spoorwegen organiseert het "Plan Particulier Affectation du Sol Trefles" (PPAS) nieuwe huizen, een school of sociaal-culturele initiatieven en stedelijke bedrijven op de oude sites van De Lijn en Egta. De PPAS begeleidt de verstedelijking van deze buitenwijken die geleidelijk worden geïntegreerd in de stad.
Ook worden er voetgangersverbindingen voorzien in hetzelfde plan. Via een link tussen het vijverspark en de Wijk Roue gelegen in de openbare ruimte rond de Lennikstraat (info website participatie Anderlecht).
Ten zuiden van de spoorwegen komt er een park en ride met meer dan 1350 parkeerplaatsen voor auto’s en 270 plaatsen voor fietsen, met het oog op de bouw van een metrostation CERIA (info site dds.info).

 

 

 

De Ceria campus wordt eveneens aangepakt met onder meer de bouw van een nieuwe Franstalige middelbare school en de reorganisatie van openbare ruimtes aan de rand en op de campus zelf. Citydev.brussels is van plan om naast de campus een gemengd project te bouwen met een industrieterrein voor agrofoodbedrijven, sociale woningbouw en studentenhuisvesting (infosite citydev.brussels).
Het is in deze veranderende context dat het NovaCity-project binnenkort gelanceerd wordt. Een deel van het project (perceel 1, langs de spoorlijn) werd toegekend aan een vereniging tussen een projectontwikkelaar (KAIROS BAM) en een ontwerpteam (Bogdan & Van Broeck, DDS +, Eole Landscape).
Dit project maakt deel uit van een dicht maar onsamenhangend weefsel met multifunctioneel gebruik (industriezone, woonwijk). Het project heeft als doel de identiteit en sociale samenhang op dit eiland te herstellen. Dit gemengde project zal een antwoord moeten bieden op de technische, akoestische, visuele en organisatorische uitdagingen.

De gebouwen worden georganiseerd rond open, kwalitatieve ruimtes. Het project ontwikkelt ongeveer 3500 m² openbare ruimtes die zullen worden overgedragen aan de gemeente Anderlecht. Ze bieden woonplaatsen, ontmoetingsmogelijkheden, interactie en gastvrijheid voor bestaande en toekomstige gemeenschappen. Op de begane grond komen er 15 werkplaatsen voor KMO’s uit duurzame sectoren. De toonzalen van aan deze bedrijvigheden zullen deze productiviteit laten uitstralen op de aanpalende straat. Op de verdiepingen komen er gebouwen met verschillende hoogtes die 63 appartementen herbergen, waarvan de grootte variërt van 1 tot 4 slaapkamers. Ze animeren een nieuwe voetgangersstraat en laten tegelijkertijd toe dat het zonlicht het kleine plein bereikt dat het hart van deze nieuwe wijk zal vormen (info op de website bogdan & van broeck).

 

Vorderingsstaat

Medio juni 2018 werd de tijdelijke vereniging van BAM & Kairos" met architecten DDS+ en Bogdan & Van Broeck aangesteld om de openbare ruimte en het zuidelijke deel van de site te ontwikkelen. Zopas is de verkavelingsvergunning voor het noordelijke deel van de site uitgereikt.

2017

Ontwikkelingsprioriteiten bepalen (Fase I)

Oproep aan architecten en/of projectontwikkelaars (Fase I)

80
Mei-18

Aanbestending aan een vereniging tussen architecten en projectontwikkelaars (Fase I)

75
Nov-18

 

( ! ) Parse error: syntax error, unexpected ''node/1?thankyoumessage=5761&g' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /var/www/devel/city/sites/all/modules/custom_address_geocode/custom_address_geocode.module on line 445
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0000 245920 {main}( ) .../index.php:0
2 0.0002 268864 drupal_bootstrap( ) .../index.php:20
3 0.0135 3858824 _drupal_bootstrap_full( ) .../bootstrap.inc:2538
4 0.0140 4002728 module_load_all( ) .../common.inc:5287
5 0.0212 6282304 drupal_load( ) .../module.inc:24

 

75
Dec-18

 

( ! ) Parse error: syntax error, unexpected ''node/1?thankyoumessage=5761&g' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /var/www/devel/city/sites/all/modules/custom_address_geocode/custom_address_geocode.module on line 445
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0000 245944 {main}( ) .../index.php:0
2 0.0002 268888 drupal_bootstrap( ) .../index.php:20
3 0.0140 3859048 _drupal_bootstrap_full( ) .../bootstrap.inc:2538
4 0.0145 4002896 module_load_all( ) .../common.inc:5287
5 0.0216 6282560 drupal_load( ) .../module.inc:24

 

90
2019

 

( ! ) Parse error: syntax error, unexpected ''user/logo' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /var/www/devel/city/sites/all/modules/custom_address_geocode/custom_address_geocode.module on line 883
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0000 245992 {main}( ) .../index.php:0
2 0.0002 268936 drupal_bootstrap( ) .../index.php:20
3 0.0131 3859192 _drupal_bootstrap_full( ) .../bootstrap.inc:2538
4 0.0135 4003040 module_load_all( ) .../common.inc:5287
5 0.0204 6282648 drupal_load( ) .../module.inc:24

 

90
Mei 2019

 

( ! ) Parse error: syntax error, unexpected ''user/logo' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE) in /var/www/devel/city/sites/all/modules/custom_address_geocode/custom_address_geocode.module on line 883
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0000 245736 {main}( ) .../index.php:0
2 0.0002 268680 drupal_bootstrap( ) .../index.php:20
3 0.0129 3858712 _drupal_bootstrap_full( ) .../bootstrap.inc:2538
4 0.0133 4002576 module_load_all( ) .../common.inc:5287
5 0.0203 6282080 drupal_load( ) .../module.inc:24

 

90
25/10 tot 08/11

Openbaar onderzoek na uitgifte van de vergunning (Fase I)

90
14/11/2019

Overlegcommissie

90
2020

Start van de werken (Fase I)

75
2021

Aanbesteding van het contract door citydev.brussel (Fase II)

 

2022
Start van de werken (Fase II)

 

2022
Inhuldiging (Fase I, schatting)

350
nodata

nodata

490
Mei 2019

Ontmoetingen met de inwoners en lokale actoren

95
4/11/2019

Publieke vergadering

85
nodata

nodata

550

Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Informeren

Wil je op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt, inzage krijgen in de verslagen van ontmoetingen met de actoren en het veldrapport? 

 

Activeren

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?