Het project strekt zich uit over een eiland met een oppervlakte van 3840 m2 en is gelegen ten oosten van het Biestebroeck-bekken, tussen de Grondelsstraat, Tweestationsstraat en de Goederenstraat. CityGate I (Grondels) wil een voormalig industrieel eiland met onveilige gebouwen transformeren naar een gebied goed evenwicht aan sociale woningen, koopwoningen, met polyvalente ruimtes (voorzieningen, handel, kantoor, hotel ...) en door de ontwikkeling van een BAM (Building met meerdere opdrachten). Dit project heeft als oogmerk om verschillende functies onder hetzelfde dak te brengen. Zo is het geschikt om te laten samenleven met andere functies, via een systeem van modules die allerlei soorten activiteiten kunnen herbergen.

Het project werd in 2018 toegekend aan een vereniging tussen een vastgoedpromotor (KAIROS BAM) en een ontwerpteam (A2M, ORG en Urban
Platform).

De site zal de volgende elementen herbergen:

- 97 gesubsidieerde woningen
- 9 koopwoningen
- 1 multifunctioneel gebouw
- 1 kinderdagverblijf (gefinancierd door het EFRO)
- Multifunctionele ruimtes: winkels, kantoren

Context

Deze wijk was tot voor kort een groot industrieel gebied in deze vallei, grenzend aan het kanaal. Dit is momenteel aan het veranderen en is het onderwerp van verschillende stadsplanning studies (plan Canal, Plan Particulier d’Affectation du Sol (PPAS) de Biestebroeck, BKP). De studies zijn bedoeld om het grondgebied van het kanaal opnieuw te herwaarderen. CityGate I was het onderwerp van een planningsstudie uitgevoerd in samenwerking met de gemeente en de regio. Het leidde tot een masterplan en weigerde vervolgens een verkavelingsvergunning, zodat het hele eiland gezamenlijk wordt aangepakt.

Het eiland in kwestie is verdeeld in drie eilanden: Kuborn, Grondels en Goederen (meer informatie op de website citydev.brussels). Het project CityGate I (Goederen) maakt deel uit van de dynamiek van om de buurt de herwaarderen. Het beoogt om tegemoet te komen aan de behoeften van de buurt op het gebied van huisvesting, economische activiteiten en voorzieningen om er een scharniergebied van te maken tussen Kuregem, het zuidstation en de toekomstige projecten langs het kanaal.

Het doel van het project Goederen is om een combinatie te verkrijgen van een sterke architecturale expressie en tegelijkertijd een subtiele stedelijke articulatie tussen de verschillende entiteiten te verkrijgen. Het project stelt voor zich terug te trekken van de spoorwegen om een eigen steeg te creëren. Deze nieuwe toegangsweg moet de nieuwe economische activiteit versterken. Door meer voorzieningen, woningen, kantoren en winkels, zal deze buurt nieuw leven inblazen worden. Ten slotte zal het ook omliggende straten en het toekomstige plein animeren.

Tijdlijn
2014

Masterplan voor de eilandsjes: Kuborn, Goederen en Grondels

60
23 dember 2016

Verkavelingsvergunning afgeleverd

60
2018

Toekenning aan de auteurs van het project

75
Van 24/10/2019 tot 20/11/2019

Publieke bevraging

150
Tussen 25/11 en 5/12

Overlegcommissie

150
Fin 2020

Begin van de werken

150
Mi 2023

Einde van de werken (schatting)

150
nodata

nodata

300
7/11/2019 (nog te bevestigen)

Publieke vergadering

580
Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Informeren

Wil je op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt, inzage krijgen in de verslagen van ontmoetingen met de actoren en het veldrapport?

Activeren

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?