Het project LionCity ligt ten noorden van het Marie-Josépark, op een steenworp van het metrostation Osseghem. Deze site met een oppervlakte van meer dan 44.000 m2, die historisch gezien wordt bezet door de groep Ahold Delhaize, zal binnenkort een heel andere bestemming krijgen. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft perspectief.brussels en citydev.brussels een verkennende opdracht toevertrouwd met als doel het bestuderen van de verschillende scenario's voor:

  • Behoud van het industriële karakter van de site;
  • Ontplooiing van nieuwe productieve activiteiten;
  • Ontwikkeling van een gemengd project;
  • Totstandbrenging van synergieën met het geplande programma voor de site van het Weststation.

Het doel van de lopende stedenbouwkundige beschouwingen is het opzetten van een project dat ruimtes voor productieve activiteiten, woningen, openbare ruimtes en belangrijke collectieve voorzieningen zal voorstellen. Het project zal ook een nieuwe Delhaize supermarkt omvatten. Dit toekomstige gemengde project zal een voorbeeldfunctie vervullen, en zal bijdragen tot het behoud van de economische activiteiten in de stedelijke omgeving en het vergroten van het aanbod van kwaliteitswoningen, in overeenstemming met de opdrachten i.v.m. de economische expansie en heropleving van citydev.brussels.

 

Achtergrond

Naar aanleiding van de beslissing van de groep Ahold Delhaize om haar logistieke activiteiten dichter bij haar distributieactiviteiten op de site van Zellik (Asse) te brengen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten om deze historische site in 2019 over te nemen. Om de verschillende mogelijke scenario's voor de toekomstige locatie voor te stellen, werd in de

 

 

 

zomer van 2019 een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst gelanceerd en aan de vereniging gegund. "Het doel van dit project is het creëren van een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Zij hebben een reeks aanbevelingen en invarianten voor de site opgesteld, zoals :

  • Het voorzien van typologieën van woningen 
  • Het voorzien van modulariteit, flexibiliteit en diversiteit van bedrijven
  • Gebruikmaken van de locatie om een regionale voorziening te creëren
  • Het ontwikkelen van een reeks openbare groenvoorzieningen die zich zoveel mogelijk openstellen voor de buurt, enz.
Stand van zaken
december 2019

Aankoop van de site door citydev.brussels

100
Zomer 2019

Lancering van een gezamenlijke dienstverleningsovereenkomst voor de realisatie van het stedenbouwkundig plan door de bureaus Architectuurplatform, Gutt, Cultureghem - BREARLEY, PREO, 3E

180
2020-2021

Programmadefinitie

180
2025

Indiening van de planningsvergunning en de overlegcommissie

180
2027

Start van de bouw

130
2030

Inhuldiging

50
nodata

nodata

280
2020-2025

Veldwerk met lokale belanghebbenden

 

110
nodata

nodata

50
2025

Openbare vergadering

 

280
nodata

nodata

250
nodata

nodata

120
2021

Begin van de tijdelijke bezetting

 

350
Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Informeren

Wil je op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt, inzage krijgen in de verslagen van ontmoetingen met de actoren en het veldrapport?

Activeren

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?