Het project ligt tussen de Ropsy Chaudronstraat en de Schipstraat, tegenover de slachthuizen van Anderlecht. Het is een gemengd project met woningen en ruimten voor economische activiteiten of voorzieningen op een bebouwde oppervlakte van ongeveer 5.000 m2.

Contexte

Het project ligt in een historisch industriële, dichtbebouwde wijk, die in volle verandering is. Denk maar aan, de herontwikkeling van de slachthuizen van Anderlecht, de geleidelijke verhuizing van de tweedehandsautobedrijven en tot slot ook de

stadsvernieuwingsprogramma's, waaronder het stadsvernieuwingscontract (SVC) dat de vroegere bedding van de Kleine Zenne nieuw leven moet in blazen, en de duurzame wijkcontracten, met in het bijzonder de transformatie van

het Libelco huizenblok tot openbare wintertuin). Al deze projecten zullen de wijk de komende jaren volledig hertekenen.

Vorderingsstaat

Het project zit momenteel in de studiefase. Het raadplegingsproces kan dus binnenkort van start gaan.

Feb-18

Voorstudie

(Fase I, II en III)

100
Sep-18

Ontwikkelingsprioriteiten

bepalen

(Fase I, II en III)

450
2019

Oproep

aan architecten en/of

projectontwikkelaars

(Fase I, II en III)

150
nodata

nodata

100
Oct-18

Ontmoetingen met

de inwoners en

lokale actoren

450
2019

Thematische Workshops

150
nodata

nodata

100
nodata

nodata

450
2019

Oproep aan tijdelijke

bezetters

150
Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Informeren

Wil je op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt, inzage krijgen in de verslagen van ontmoetingen met de actoren en het veldrapport?

 

Activeren

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?