Het project Greenbizz II ligt ten noorden van Thurn & Taxi, in de nabijheid van het kanaal ter hoogte van de Vergotedok. Deze site van 2.700 m2 vloeroppervlakte. Citydev.brussels heeft als doel in zijn opdracht van bouwheer de verschillende scenario’s te bestuderen voor : - voorzien van ruimtes voor verschillende productieve activiteiten ; - opzetten van een horeca open op de wijk ; - ontwikkelen van stadslandbouw ; - aanleg van een openbaar plein met uitzicht op het atrium van Greenbizz I, de horeca van Greenbizz II en de wijk Tivoli GreenCity.
Het doel van dit project is om productive ruimte aan te bieden voor kleine bedrijven of start-ups die actief zijn op het gebied van duurzame, circulaire en lokale productie. Dit nieuwe gebouw moet worden gezien als een uitbreiding van het bestaande gebouw. Het zal mogelijkheden « van landig » aanbieden voor start-ups in prototypingfase in Greenbizz. Het nieuwe gebouw moet worden ontworpen met deze duurzame en voorbeeldige context. Het is zinvol het gebouw de activiteiten weerspiegelt die daar zullen worden ontwikkeld.

Context

Greenbizz I werd opgestart door citydev.brussels met de hulp van Europese financiering uit het EFRO et na de bouw van de GreenBizz I site in 2016 door architectesassoc+ heeft citydev.brussels de taak om het aangrenzende perceel te ontwikkelen. De site van Greenbizz II bevindt zich op de kruising van de Dieudonné Lefèvrestraat en de Claessensstraat, tussen Greenbizz I en het Atheneum Marguerite Yourcenar.


Beeld: Zicht op de Claessensstraat in 1970

De site past in de filosofie van Greenbizz I, CityFab 1, Be-Here en de wijk Tivoli GreenCity.

Al deze projecten hebben een voorbeeldfunctie wat betreft hun duurzame ontwerp, hun lokale economische aanpak en hun sociale visie.


Beeld: Zicht Tivoliwijk

De ambities hier zijn om een duurzame en sociale economische cluster te creëren die in de wijk de reeds aanwezige activiteiten samenbrengt en duurzaam te ontwerpen in dezelfde filosofie als de projecten Tivoli GreenCity (https://www. tivoligreencity.be/nl/) en Greenbizz I.
 
Beeld: goodfood.brussels/fr/contributions/le-potager- collectif-de-greenbizz ©
Stand van zaken
Mei 1999

Aankoop van de site door citydev.brussels

300
November 2022

Publicatie van de oproep voor de Greenbizz II site

150
2024

Toekenning van de aanbesteding

150
2025

Indienen van de bouwvergunning en de overlegcommissie

100
2026

Start van de werf

150
2028 (schatting)

Inhuldiging

nodata
nodata
200
2021-2024

Veldwerk met lokale actoren

80
2022

Collectief Moment

150
2024

Thematische Workshop

150
2025

Openbare vergadering

100
2026

Informatiebijeenkomst op de bouwwerf

220
nodata
nodata
200
Sinds 2016

Start van de tijdelijke bezetting
- Collectieve moestuin
- BXL Pump Park

760
Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Informeren

Wil je op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt, inzage krijgen in de verslagen van ontmoetingen met de actoren en het veldrapport?

Activeren
Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?