Kuborn, het eerste huizenblokdeel van CityGate I, is momenteel in aanbouw. Er komen 118 geconventioneerde woningen en een handelsruimte van 444 m² op de hoek met de Tweestationsstraat. 

CityGate I – Kuborn past in het overkoepelende CityGate-project, dat een nieuwe impuls wil geven aan het zuidwesten van de Kuregemwijk in Anderlecht, en er in het kader van wijkcontract Kanaal-Zuid gemengde projecten wil ontwikkelen. CityGate is een complex en grootschalig programma. Zo zal ruim 130.000 m² van de wijk op termijn een facelift krijgen. Het CityGate-programma bestaat uit drie projecten met elk zijn eigen identiteit: CityGate I, CityGate II en CityGate III.

 

Dokter Kubornstraat

Tweestationsstraat

1070 Anderlecht

Context

CityGate I is een grootschalig vernieuwbouwproject dat komt tussen de Dokter Kubornstraat, de Tweestationsstraat en de Goederenstraat. Het omvat drie huizenblokdelen die vernoemd zijn naar de omliggende straten: Kuborn, Goederen en Grondels.

Voor CityGate I gebeurde er in nauwe samenwerking met de gemeente Anderlecht en het gewest een stedenbouwkundige reflectie, die in een masterplan werd gegoten. Dat plan wil een nieuwe stadsstructuur creëren vlak bij het dichte weefsel van de Kuregemwijk als verbinding tussen de site en de wijken rondom.

De bedoeling is onder meer om de openbare ruimte opnieuw in te richten en een echt gemengde wijk te bouwen die inspeelt op de nood aan woningen, economische activiteiten en voorzieningen. Zo versterkt CityGate I de stedenbouwkundige en sociale samenhang en wordt het project de spil tussen de Kuregemwijk, het Zuidstation en de toekomstige projecten aan het kanaal.

Meewerken

Wil je graag mee je schouders onder deze projecten zetten, je ideeën of je mening over één of meer projecten delen, de belangen van de buurtbewoners of andere wijkactoren verdedigen?

Informeren

Wil je op de hoogte blijven van het veldwerk in de buurt, inzage krijgen in de verslagen van ontmoetingen met de actoren en het veldrapport?

Activeren

Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor de tijdelijke bezetting van het terrein? Wil je de actoren leren kennen die er al gevestigd zijn of weten welke administratieve stappen je moet ondernemen om hieraan mee te werken?